2018

 Przegląd Zespołów w Mojęcicach
Śpiewanie Nad Wodą w Mietkowie


Majówka w Wińsku
5-lecie zespołu Głębowiczanie

Wieczornica z okazji
Dnia Niepodległości w Krzelowie

Śpiewanie Nad Wodą w MietkowieW Ośrodku Alzheimera AM w Ścinawie

Kolędowanie w Jemielnie

Powiatowy Przegląd Kolęd w Wińsku"Głębowiczanie" na WOŚP Wińsko 2015

Dni Tańca Ludowego w Górze Śląskiej

20-lecie "Harfy"Dzień Seniora w Krzelowie

Otwarcie Garnierówki w Głębowicach

Dożynki i Święto Winobrania w Wińsku

XXI Spotkania Zespołów i Kapel Ludowych w JaczowieFestiwal Kultury Ludowej w WąsoszuImpreza dla dzieci i biesiadaXIII Przegląd Zespołów Ludowych w WojsławicachIV Przegląd w Mojęcicach

III - lecie zespołu "Głębowiczanie"Dzień Kobiet w Krzelowie

XII Powiatowy Przegląd Kolęd w Wińsku


Koncert na WOŚP w WińskuWigilia z "Głębowiczanami"
.
Spotkanie samorządowców z Rejonu Solecznickiego
w Krzelowie

Dzień Niepodległości w Szkole Podstawowej
w Głębowicach


Dożynki Gminne w WińskuBiesiada "Głębowiczan"

Festyn Parafialny w Głębowicach


"Swojskie Granie" w PiotrowicachIII Dolnośląski Przegląd Zespołów Ludowych w Mojęcicach
Niech się święci 1 Maja!!!


II Forum Kobiet w Wińsku.Uroczystości 400-lecia urodzin J.A. de GarnieraPowiatowy Przegląd Kolęd w Wińsku


Orkiestra Świątecznej Pomocy w Wińsku


Spotkanie opłatkowe w Głębowicach


I Wojewódzki Przegląd Chórów Senioralnych w Brzegu Dolnym

 
Głębowiczanie w Operze Wrocławskiej
http://www.powiatwolowski.pl/pl/Aktualnosci/Glebowiczanie-w-Operze-Wroclawskiej.html


Ze śpiewem i igłą

 

Zakończyliśmy realizację projektu pn. „Ze śpiewem i igłą” w ramach programu „Działaj lokalnie VII”. Program „Działaj Lokalnie VII” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”. Nasz projekt wsparło także rzeczowo i merytorycznie PTPP proNatura z Krzysztofem Koniecznym na czele. Był to nasz pierwszy projekt i pierwsza dotacja (2, 5 tys. zł) i bardzo się cieszymy, że został wybrany do realizacji. Pomysł na działanie wyniknął, jak to często bywa, z problemów, czyli z braku funduszy, a właściwie braku własnych strojów. Chcieliśmy także rozwijać inicjatywę zespołu ludowego Głębowiczanie który połączył różne pokolenia naszego sołectwa,  od nastolatek do babć, i który pokazał, że możemy coś razem robić. I udało nam się chyba i jedno i drugie
Nasz projekt polegał na zorganizowaniu warsztatów krawieckich, których wymiernym rezultatem są stroje dla członków zespołu.


Odbyły się także zajęcia dla dzieci, podczas których robiliśmy wspólnie własnoręcznie zabawki (np. przytulanki szyte ze skrawków materiałów), a także przeprowadziliśmy konkurs plastyczny dla dzieci na zaprojektowanie stroju dla naszego zespołu. I musimy powiedzieć, że w Głębowicach i w Trzcinicy mamy chyba wielu przyszłych kreatorów mody lub artystów malarzy :-).Ostatnim punktem projektu był warsztat kreatywnego szycia, na którym mogliśmy się nauczyć jak np. zrobić niebanalny naszyjnik ze starego podkoszulka!Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu (w tym naszym dzieciakom) oraz osobom, które się zaangażowały w jego realizację oraz nam pomagały. Szczególne podziękowania dla Krzysztofa Koniecznego i PTPP proNatura za ufundowanie nagród w konkursie plastycznym i wsparcie merytoryczne. My bardzo cieszymy się z naszych nowych strojów, w których już kilka razy występowaliśmy, co widać na zdjęciach na naszej stronie,  i zachęcamy wszystkich do udziału w przyszłorocznym konkursie dotacyjnym. Działajmy lokalnie!


Święto Pieroga w Białawach


 


 
 

II Przegląd Zespołów ludowych w Mojęcicach


 http://www.wok-wolow.pl/?page_id=4&album=1&gallery=109

http://www.wolow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=441:ludowe-granie-w-mojcicach&catid=1:najnowsze-wiadomoci--najnowsze--&Itemid=64


Powitanie Wakacji w Wińsku


Na Festynie Parafialnym w Stradomi.
 


Koncert w Krzelowie


  


IV Festiwal Piosenki Ludowej i Biesiadnej w Wyszęcicach

"Głębowiczanie" zdobyli Nagrodę PublicznościPodsumowanie konkursu plastycznego w ramach projektu
"Ze śpiewem i igłą" w Trzcinicy

Dziś w Centrum Przyrodniczym PTPP proNatura w Trzcinicy Wołowskiej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, który zorganizowaliśmy dla dzieci w ramach projektu „Ze śpiewem i igłą” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie – Stowarzyszenia LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”. Konkurs wsparło także PTPP proNatura, które ufundowało nagrody dla wszystkich uczestników, a także było gospodarzem spotkania.
Na konkurs wpłynęło 15 prac i ponieważ wszystkie nam się bardzo spodobały i trudno było wybrać najlepsze, wszystkich małych uczestników nagrodziliśmy tak samo. Spotkanie, oprócz podziwiania prac dziecięcych artystów (a było co podziwiać), wypełniło wspólne śpiewanie, zabawa i wesołe rozmowy przy kiełbasce z ogniska i domowych ciastach.

 

Foto K. Konieczny


 

 


II Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej
"Swojskie Granie" w Leśnej 23.06.2012 r. 

http://www.zachod.pl/2012/06/ii-festiwal-wspolczesnej-kultury-ludowej-w-lesnej/
plakat

plakat2

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

w ramach projektu „Ze śpiewem i igłą”

 

Konkurs plastyczny realizowany jest w ramach projektu „Ze śpiewem i igłą” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz Ośrodka Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”. Konkurs wspiera PTPP proNatura.

§1

Organizatorem konkursu plastycznego jest Zespół Ludowy Głębowiczanie.

§2

Celami konkursu jest są:

1.      zachęcenie dzieci do kreatywnych form spędzania czasu wolnego

2.      rozwijanie i promocja i twórczości dzieci

3.      promocja kultury ludowej

4.      promocja zespołu ludowego Głębowiczanie

§3

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci mieszkające w sołectwie Głębowice-Trzcinica Wołowska. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych, dla uczniów klas:

        I.            0-3

     II.            4-6  

§4

Tematem konkursu jest wymyślenie (zaprojektowanie) stroju dla członków Zespołu Ludowego Głębowiczanie. Każda praca powinna przedstawiać strój żeński i męski. Strój może mieć formę dowolną, jednak należy zachować jego ludowy charakter. Zachęcamy do wykorzystywania i inspirowania się tradycyjnymi polskimi motywami i elementami ludowymi i folkowymi, w tym przede wszystkim regionalnymi lub związanymi z historią i pochodzeniem mieszkańców naszego sołectwa.  

§5

Uczestnicy przygotowują prace w formacie A3 przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych czy graficznych.

§6

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

§7

Konkurs rozpoczyna się 1 czerwca 2012 r. a kończy się 22 czerwca 2012 r. – data ta jest ostatecznym terminem składania prac konkursowych.

§8

1.      Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby filii biblioteki publicznej w Głębowicach.

2.      Organizator dopuszcza dodatkowo możliwość zorganizowania „wspólnego malowania” poświęconego tematyce konkursu. Informacja o terminie i miejscu wspólnych zajęć plastycznych zostanie z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczona w bibliotece w Głębowicach. 

3.      Każda praca powinna być odpowiednio opisana na odwrocie, tj. zawierać:

imię i nazwisko autora, wiek, klasę, adres, telefon, ewentualnie e-mail.

§9

1.      Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową składającą się z przedstawicieli Zespołu Głębowiczanie oraz zaproszonych gości.

2.      Komisja wyłoni w każdej kategorii 3 zwycięskie prace oraz wyróżnienia, w tym ewentualnie wyróżnienia specjalne.

3.      Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej organizatora konkursu WWW.glembowiczanie.pl.tl oraz w siedzibie biblioteki w Głębowicach.

4.      Autorzy prac nagrodzonych zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie.

5.      Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, osoby wyróżnione drobne upominki. Całkowita pula nagród wynosi 300zł.  Fundatorem nagród jest PTPP pro Natura.

§10

Uroczyste wręczenie nagród autorom prac zwycięskich i wyróżnionych odbędzie się podczas uroczystości w Centrum Przyrodniczym PTPP pro Natura w Trzcinicy. Informacja o terminie zostanie podana w bibliotece w Głębowicach.

§11

Nagrodzone i wyróżnione prace (a w miarę możliwości wszystkie) zostaną wyeksponowane w bibliotece w Głębowicach, w Centrum Przyrodniczym PTPP pro Natura w Trzcinicy,
a następnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku. Będzie istniała również możliwość wypożyczenia prac przez inne instytucje/organizacje, które zechcą zorganizować wystawę w swojej siedzibie.

§ 12

Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu. 

§ 13

Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie biblioteki w Głębowicach. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w bibliotece lub pod numerem telefonu: 71.380 10 17 

§ 14

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach promocyjnych (np. w prasie, plakatach, we wszelkich wydawnictwach, na stronie internetowej, itp.)

§ 15

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. Wszelkie wątpliwości czy kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy.

Koncert z okazji 3 Maja w Wińsku.

 


 

I rocznica zespołu "Głębowiczanie"

 
 

 

I Forum Kobiet w Wińsku

 


 

Święto Plonów i Winobrania w Wińsku

 

 

Dożynki w Proszkowej

 

I Powiatowy Przegląd w Mojęcicach

 
"Głębowiczanie" na dożynkach w Głębowicach
małopolskich

http://www.oswiecimskie24.pl/6316,O%C5%9AWI%C4%
98CIM.-Rolnicy-podzi%C4%99kowali-za-plony.html


 


 

"Głębowiczanie" na V Koncercie Orkiestr Dętych
w Dzietrzkowicach

http://www.tugazeta.pl/1,lato-na-marszowa-nute,2946.html
Zespół "Głębowiczanie" w Lądku Zdroju
 
 
 
Przed pierwszym koncertem w Wyszęcicach.
 
 
 

Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Adres zespołu
 
Zespół "Głębowiczanie"
Głębowice 21
56-160 Wińsko

Kierownik zespołu:
Janina Adamus
tel. 71 389 0403
Odwiedź
 


Zespół "Głębowiczanie"
       na faceboku
Na ludowo


 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 113 odwiedzający (129 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja