Strona startowa

Ostatnio dodane: wspomnienia

"Głębowiczanie" z Głębowic 
 

Najmłodszy stażem zespół jesiennej edycji Listy Przebojów Ludowych PR Wrocław. Działają od kwietnia tego 2011 r.

Gdy reaktywowało swą działalność w Głębowicach Koło Gospodyń Wiejskich okazało się, że potrzebny jest zespół śpiewaczy, który uświetni gminne uroczystości. Pani Bożena Socha zaprosiła do wspólnego śpiewania koleżanki i znajome. Dyrektor Ośrodka Kultury w Wińsku Waldemar Fedorczak pomógł znaleźć instruktora muzycznego. Udało się zebrać pokaźną kapelę. w której usłyszymy dwa klarnety, dwa akordeony oraz skrzypce. Kapelą kieruje Eugeniusz Opyd. W zespole śpiewa 11 osób. Pierwszy wystep zespołu miał miejsce w lipcu tego roku na III Festiwalu Piosenki Ludowej i Biesiadnej w Wyszęcicach.
 Głębowiczanie zaśpiewali na :
-  III Festowalu Piosenki Ludowej i Biesiadnej w Wyszęcicach
- Festynie w Głębowicach
- III Prezentacjach Ludowe Lądeckie Zdroje w Lądku Zdroju
- V Koncercie Orkiestr Dętych w Dzietrzkowicach
- Dożynkach w Głębowicach Małopolskich
- Przeglądzie Powiatowym w Mojęcicach
- Dożynkach Gminy Wołów w Proszkowej
- Święcie Plonów i Winobrania w Wińsku
- Jesiennej edycji Listy Przebojów Ludowych PR Wrocław w 2011 r.
- Lądeckich Zdrojach w Lądku Zdroju
- I Forum Kobiet w Wińsku 2012 r.
- Koncercie z okazji 3-Maja w Wińsku
- II Festiwalu "Swojskie Granie" w Leśnej
- Podsumowaniu konkursu "Ze śpiewem i igłą" w Trzcincy
- IV Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Wyszęcicach
- Festynie Parafialnym w Stradomi
- W Krzelowie na powitaniu zespołu z Ukrainy
- "Powitaniu Wakacji" w Wińsku
- II Przeglądzie zespołów Ludowych w Mojęcicach
- Święcie Pieroga w Białawach
- V Festiwalu Dolnego Śląska w Operze Wrocławskiej
- I Przeglądzie Chórów Senioralnych w Brzegu Dolnym
-  Spotkaniu opłatkowym w Głębowicach
- Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Wińsku 2013 r.
- Powiatowym Przeglądzie Kolęd w Wińsku
- II Forum Kobiet w Wińsku
- Festynie 1 maja w Warszawie
- III Przeglądzie Zespołów Ludowych w Mojęcicach
- Swojskim Graniu w Piotrowicach
- Festynie Parafialnym w Głębowicach
- Biesiadzie "Głębowiczan"
- Dożynkach Gminnych w Wińsku
- Dniu Niepodległości w SP w Głębowicach
- Spotkaniu samorządowców z delegacją z Litwy w Krzelowie
- Wigilii z Głębowiczanami
- XII Powiatowym Przeglądzie Kolęd w Wińsku 2014 r.
- Dniu Kobiet w Krzelowie
- IV Przeglądzie w Mojęcicach
- XIII Przeglądzie w Wojsławicach
- Biesiadzie w Głębowicach-
- Festiwalu Kultury Ludowej w Wąsoszu
- XXI Spotkania Zespołów i Kapel Ludowych w Jaczowie
- Imprezie jubileuszowej w Węgrzcach
- Otwarciu Garnierówki w Głębowicach
- Święcie Plonów i Winobrania w Wińsku
- Dniu Seniora w Krzelowie
- 20-lecie chóru "Harfa"
- Dni Tańca Ludowego w Górze Śląskiej
- WOŚP w Wińsku 2015 r.

W 2 i 4 niedzielę każdego miesiąca
Parafia w Głębowicach
zaprasza
na zwiedzanie "Garnierówki" z przewodnikiem
od godz. 1600


 

"Warzegowianie" zapraszają Głębowiczan"
i rodziców "Małych Warzęgowian"
na "ZAPUSTY" 2.03.2019 r. o godz. 19 00 /sobota/"Głębowiczanie" na XVIII Przeglądzie Kolęd w Wińsku.
 

 


Przegląd Kolęd w Kobylinie
"Głębowiczanie" w Domu Opieki w Rawiczu
w odwiedzinach u Pani Ani
VIII Powiatowy Przegląd Kolęd w Czeszowie
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
Adres zespołu
 
Zespół "Głębowiczanie"
Głębowice 21
56-160 Wińsko

Kierownik zespołu:
Janina Adamus
tel. 71 389 0403
Odwiedź
 


Zespół "Głębowiczanie"
       na faceboku
Na ludowo


 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 15 odwiedzający (21 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=