Strona startowa

Ostatnio dodane: wspomnienia

"Głębowiczanie" z Głębowic 
 

Najmłodszy stażem zespół jesiennej edycji Listy Przebojów Ludowych PR Wrocław. Działają od kwietnia tego 2011 r.

Gdy reaktywowało swą działalność w Głębowicach Koło Gospodyń Wiejskich okazało się, że potrzebny jest zespół śpiewaczy, który uświetni gminne uroczystości. Pani Bożena Socha zaprosiła do wspólnego śpiewania koleżanki i znajome. Dyrektor Ośrodka Kultury w Wińsku Waldemar Fedorczak pomógł znaleźć instruktora muzycznego. Udało się zebrać pokaźną kapelę. w której usłyszymy dwa klarnety, dwa akordeony oraz skrzypce. Kapelą kieruje Eugeniusz Opyd. W zespole śpiewa 11 osób. Pierwszy wystep zespołu miał miejsce w lipcu tego roku na III Festiwalu Piosenki Ludowej i Biesiadnej w Wyszęcicach.
 Głębowiczanie zaśpiewali na :
-  III Festowalu Piosenki Ludowej i Biesiadnej w Wyszęcicach
- Festynie w Głębowicach
- III Prezentacjach Ludowe Lądeckie Zdroje w Lądku Zdroju
- V Koncercie Orkiestr Dętych w Dzietrzkowicach
- Dożynkach w Głębowicach Małopolskich
- Przeglądzie Powiatowym w Mojęcicach
- Dożynkach Gminy Wołów w Proszkowej
- Święcie Plonów i Winobrania w Wińsku
- Jesiennej edycji Listy Przebojów Ludowych PR Wrocław w 2011 r.
- Lądeckich Zdrojach w Lądku Zdroju
- I Forum Kobiet w Wińsku 2012 r.
- Koncercie z okazji 3-Maja w Wińsku
- II Festiwalu "Swojskie Granie" w Leśnej
- Podsumowaniu konkursu "Ze śpiewem i igłą" w Trzcincy
- IV Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Wyszęcicach
- Festynie Parafialnym w Stradomi
- W Krzelowie na powitaniu zespołu z Ukrainy
- "Powitaniu Wakacji" w Wińsku
- II Przeglądzie zespołów Ludowych w Mojęcicach
- Święcie Pieroga w Białawach
- V Festiwalu Dolnego Śląska w Operze Wrocławskiej
- I Przeglądzie Chórów Senioralnych w Brzegu Dolnym
-  Spotkaniu opłatkowym w Głębowicach
- Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Wińsku 2013 r.
- Powiatowym Przeglądzie Kolęd w Wińsku
- II Forum Kobiet w Wińsku
- Festynie 1 maja w Warszawie
- III Przeglądzie Zespołów Ludowych w Mojęcicach
- Swojskim Graniu w Piotrowicach
- Festynie Parafialnym w Głębowicach
- Biesiadzie "Głębowiczan"
- Dożynkach Gminnych w Wińsku
- Dniu Niepodległości w SP w Głębowicach
- Spotkaniu samorządowców z delegacją z Litwy w Krzelowie
- Wigilii z Głębowiczanami
- XII Powiatowym Przeglądzie Kolęd w Wińsku 2014 r.
- Dniu Kobiet w Krzelowie
- IV Przeglądzie w Mojęcicach
- XIII Przeglądzie w Wojsławicach
- Biesiadzie w Głębowicach-
- Festiwalu Kultury Ludowej w Wąsoszu
- XXI Spotkania Zespołów i Kapel Ludowych w Jaczowie
- Imprezie jubileuszowej w Węgrzcach
- Otwarciu Garnierówki w Głębowicach
- Święcie Plonów i Winobrania w Wińsku
- Dniu Seniora w Krzelowie
- 20-lecie chóru "Harfa"
- Dni Tańca Ludowego w Górze Śląskiej
- WOŚP w Wińsku 2015 r.

W 2 i 4 niedzielę każdego miesiąca
Parafia w Głębowicach
zaprasza
na zwiedzanie "Garnierówki" z przewodnikiem
od godz. 1600


Zespół "Głębowiczanie" przywitał Kresowian z Mościsk
28.06.2021 r. od dziś mieszkańców Głębowic

"Głębowiczanie" na XVIII Przeglądzie Kolęd w Wińsku.
 

 


Przegląd Kolęd w Kobylinie
"Głębowiczanie" w Domu Opieki w Rawiczu
w odwiedzinach u Pani Ani
VIII Powiatowy Przegląd Kolęd w Czeszowie
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Adres zespołu
 
Zespół "Głębowiczanie"
Głębowice 21
56-160 Wińsko

Kierownik zespołu:
Janina Adamus
tel. 71 389 0403
Odwiedź
 


Zespół "Głębowiczanie"
       na faceboku
Na ludowo


 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 110 odwiedzający (125 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja